ترمیم و مقاوم سازی لوله های انتقال نفت
سکوی فروزان- جزیره خارک
شرکت فلات قاره