ترمیم و مقاوم سازی لوله های انتقال آب زیرزمینی
پالایشگاه نفت اصفهان