ترمیم و مقاوم سازی لوله تلمبه خانه شماره 3
پالایشکاه نفت آبادان