طراحی و ساخت سازه های مدولار فضایی با صفحات تا شده