معرفی پروژه ترمیم و مقاوم سازی

مخزن 9012 به روش کامپوزیت

شرکت پالایش نفت لاوان