ترمیم و مقاوم سازی سازه های فرسوده
بتنی GF 1,2 با مواد کامپوزیت
پالایشگاه نفت آبادان