معرفی پروژه ترمیم و مقاوم سازی مخزن 9002
به روش کامپوزیت، شرکت پالایش نفت لاوان