ترمیم و مقاوم سازی چنل های مبدل حرارتی
به روش کامپوزیت
شرکت پالایش نفت لاوان