جهت ارتباط با شرکت دانش بنیان تکین، مقاوم سازی پیشرفته با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 77209063 (21) 98+
تلفکس: 77491206 (21) 98+

ایمیل: info@takin-company.com

نشانی: تهران،نارمک، خیابان فرجام، مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران – شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته