ترمیم و مقاوم سازی لوله های فاز 3 وپلی اتیلن و
فلنچ های بخش اسید پالایشگاه نفت آبادان